Vores Kvaliteter

Det gode samarbejde

Hvad betyder det gode samarbejde for dig?
Når vi samarbejder med en kunde, så sætter vi en ære i at levere et godt stykke håndværk. Vi har øje for detaljen og kender de faldgruber, du skal være opmærksom på, når du skal have monteret et ventilationssystem. Det ved vi, fordi vi har gjort det før. Mange gange, på mange år. Det drejer sig om små, men vigtige ting som …

  • Spjæld og ventiler, der ikke kan åbne og lukke ordentligt – det kan give træk og få anlægget til at støje unødigt.
  • Automatik og termostater, der styrer, hvor kraftig ventilationen er, og hvornår den kører, skal fungere.
  • Folk, som dagligt bruger bygningen, skal vide, hvordan anlægget fungerer og kunne betjene det.
  • Risiko for såkaldt kortslutning, hvor ventilationsanlægget er indstillet forkert, så udeluften blæses fra indblæsningen direkte til udsugning. Kortslutningen betyder, at luften ikke udskiftes tilstrækkeligt.
  • Armaturerne hvor den friske luft blæses ind, kan virke generende, hvis folk sidder tæt ved dem. Møbler eller andet inventar, der er placeret tæt ved indblæsningssluser, kan også afbøje luften, så der opstår generende træk rundt i lokalet.

Dette er bare et par eksempler på, hvad der skal tages hensyn til ved montering af et ventilationssystem. Det ved en professionel montør. Og der er derfor, at du skal ringe til os, når det drejer sig om industrimontage.

Reparation og service

Reparation og vedligeholdelse

Husk reparation og vedligeholdelse – det er nødvendigt. I dag, og i morgen.

Det er nødvendigt løbende at vedligeholde et ventilationssystem eller få det repareret, når der er noget galt. Ellers kan det give et dårligt indeklima. Ventilation sikrer en løbende udskiftning af luften og tilfører udeluft.

Mark Sejer Andersen, adm. direktør

Reparation og vedligeholdelse

Reparation og vedligeholdelse
Husk reparation og vedligeholdelse – det er nødvendigt. I dag, og i morgen.

Det er nødvendigt løbende at vedligeholde et ventilationssystem eller få det repareret, når der er noget galt. Ellers kan det give et dårligt indeklima. Ventilation sikrer en løbende udskiftning af luften og tilfører udeluft. Det gør det behageligt at opholde sig i rummet. Rengøring og vedligeholdelse er også med til at holde luften ren og sikrer et godt indeklima. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvilken stand jeres ventilationssystem er i. 

Ventilationsanlæg fungerer forskelligt. I bygninger med mekanisk ventilation udsuges forurenet luft ved hjælp af ventilationsanlæg og samtidig indblæses frisk erstatningsluft. Afhængig af hvor stort behovet er for ventilation, kan anlægget hele tiden blæse ny luft ind eller blot rense og recirkulere luften i lokalet. Mekanisk ventilation kan også fungere som et klimaanlæg, hvor det bruges til at regulere temperaturen og fugtigheden i luften.

Det er yderst vigtigt at disse ventilationsanlæg bliver vedligeholdt og repareret efter behov, for at de kan blive ved med at bevare det korrekte indeklima.

Kontakt os for at få en gennemgang af jeres ventilationssystemer allerede i dag.

Et godt indeklima

Sammen om et godt indeklima

Vi tror på, at et sundt indeklima er forudsætningen for et godt sted at bo, at arbejde og være. 
Vi tror på – og arbejder for – at skabe et sundt indeklima.
Til glæde og gavn for alle. Også (inde)klimaet.

Mark Sejer Andersen, adm. direktør

Et godt indeklima

Derfor er et godt indeklima vigtigt
Et dårligt indeklima går ud over dit helbred, din arbejdsevne og kan give øget sygefravær. Det er dyrt for både arbejdspladsen og samfundet.

​De fleste danskere opholder sig ofte indenfor og en stor del af tiden tilbringes på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at bygningerne, vi opholder os i, har et godt indeklima, der ikke skaber ubehagelige gener og påvirker helbredet og arbejdsevnen. Ventilation, rengøring og løbende vedligeholdelse kan afhjælpe mange problemer og forbedre indeklimaet.

Vores vigtigste opgave er dit indeklima.